ARGO Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 38
15-727 Białystok

tel. +48 85 664 55 00
argo@argo.biz.pl
Strona główna Urządzenia dla przemysłu spożywczego

Instalacja odzysku ciepła i chłodu

Instalacja odzysku ciepła i chłodu przeznaczona jest dla zakładów produkcyjnych gdzie proces technologiczny wymaga podgrzania i ochłodzenia produktów. (bez możliwości regeneracji ciepła).

Wykorzystano tu wodę jako czynnik pośredni.

Zastosowanie wody będącej nośnikiem energii pozwala na akumulację energii i w odpowiednim momencie cyklu produkcyjnego jej wykorzystanie do procesów oziębiania i podgrzewania produktu.

Korzyści z zastosowania instalacji

  • zmniejszenie zużycia pary
  • zmniejszanie zużycia wody lodowej
  • zmniejszenie do 0 zużycia wody technologicznej wykorzystywanej do procesów schładzania
  • zmniejszenie ilości ścieków

 

W związku z tym następuje szybki zwrot kosztów inwestycji

 

Zbiornik magazynowy wody
Repasteryzator mleka
Oczyszczanie i schładzanie serwatki
Pompy obiegowe wody
Automatyka sterująca