15-727 Białystok,

ul. Hetmańska 38

tel. +48 85 664 55 00

fax +48 85 664 55 09

ARGO

Flaga i godło

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności

zawodowejNazwa zadania: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej


Dofinansowanie: 113 834,13 zł

Całkowita wartość: 142 292,67 zł


Opis zadania: Zakup i montaż instalacji filtrowentylacji w halach produkcyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji miejsc pracy i poprawy stężenia chemicznych czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.